Breadcrumbs

Home Zasady rekrutacjiZasady przyjmowania dzieci do Przedszkola PDF Drukuj Email
niedziela, 26 lutego 2017 19:49

 

 

Zarządzenie Nr 849 /2017

 

Prezydenta Miasta Sopotu

 

z dnia 16 lutego 2017 r.

 

 

 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do klas I szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez miasto Sopot

 

 

 

Na podstawie art. 1 ust.1 pkt 1 oraz art. 204 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 60);

 

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1.Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do  klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018, a także terminy składania dokumentów określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

2. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, a także terminy składania dokumentów określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Oświaty.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Prezydenta Miasta Sopotu Nr 849 /2017

z dnia 16 lutego 2017 r.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,a także terminy składania dokumentów doprzedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1

2

3

4

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01 marca 2017 r.

do 31 marca 2017 r.

do godz. 15.00

od 24 kwietnia 2017 r.

do 05 maja 2017 r.

do godz. 15.00

2

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów

zakwalifikowanych i kandydatów

niezakwalifikowanych

10 kwietnia 2017 r.

o godz. 12.00

19 maja 2017 r.

o godz.13.00

3

Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych i kandydtów nieprzyjętych

21 kwietnia 2017 r.

do godz.12.00

31 maja 2017 r.

do godz.12.00

4

Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutcyjnego uzupełniającego, o ile występują jeszcze wolne miejsca

X

28 sierpnia 2017 r.

o godz.12.00

 


UCHWAŁA NR XXV/341/2017 RADY MIASTA SOPOTU z dnia  13 lutego 2017  r. - pobierz


Zmieniony: niedziela, 26 lutego 2017 18:43